DESIGN & KONSTRUKTION

Minska inbyggd koldioxid i dina projekt

Uppfyll kundkrav, certifieringar och regelverk. Minska klimatpåverkan i byggnader eller infrastrukturprojekt genom att optimera inbyggd koldioxid i tidigt skede med One Click LCA.

software-design-construction-hero-half-8-65e5d6b978c73
FÖRDELAR

Allt-i-ett LCA-programvara

Uppnå hållbarhetsmål, såsom att leverera netto-nollprojekt eller koldioxidreduktion, genomföra helbyggnads livscykelbedömningar (WBLCA), erhålla gröna certifieringar, uppfylla globala och nationella regleringar eller förbättra projekt för cirkularitet, livscykelkostnad och biologisk mångfald. One Click LCA är din allt-i-ett-programvara för att mäta och minska inbyggt kol från fördesign till praktiskt slutförande och förbättra dina projekts hållbarhet.

software_new-project_building_highlight-square

FUNKTIONER

Mät inbyggd koldioxid med enkel, intuitiv programvara

Med One Click LCA kan design- och konstruktionsteam enkelt automatisera livscykelbedömningar och livscykelkostnadsanalyser för byggnader och infrastrukturprojekt. Dess omfattande globala databas möjliggör välgrundade beslut med de bästa möjliga uppgifterna.

feature-32-datapoints

200 000+ aktuella, verifierade byggnads-LCA-datapunkter, använda i 170+ länder.

feature-32-LCA

Enkel, intuitiv LCA för att kvantifiera och minska koldioxid i alla projektets faser.

feature-biodiversity

20+ BIM & BEM-integrationer och API:er för alternativbedömning eller sömlös dataåtkomst.

feature-certificate

80+ globala efterlevnadsstandarder, inklusive LEED, BREEAM, DGNB och mer

feature-security

SOC 2 & ISO 27001-certifikat, som säkerställer den mest krävande globala cybersäkerheten.

feature-32-support

Global kundsupport från certifierade LCA-experter inom design- och konstruktion.

LCA för byggnadsdesign och konstruktion

Designa grönare byggnader och uppnå certifieringar genom att använda världens största byggnads-LCA-databas för snabba och effektiva automatiserade livscykelbedömningar.

LCA för infrastruktur

Kvantifiera den miljöpåverkan som ditt infrastrukturprojekt medför, inklusive flygplatser, broar, kanaler, överföringssystem, vägar, översvämningsskydd, parkeringsprojekt samt avloppsreningssverk.

TILLÄGGSVERKTYG

Tillägg för hållbarhet och minskad klimatpåverkan

Utöka dina funktioner med dessa differentierande verktyg.

Certifiering & efterlevnad

Följ BREEAM, LEED, DGNB och 80+ andra certifieringar, standarder och regelverk.

Fördesign & tidiga designtools

Sätt mål och designansats före design och lås in minskningar av inbyggt kol i tidig design.

Livscykelkostnad

Beräkna kostnader från alla livscykelstadier. Hitta den mest hållbara och kostnadseffektiva designen.

Netto-noll koldioxid

Kvantifiera alla koldioxidkällor och reduktioner och hitta sätt att uppnå netto-noll koldioxidprojekt.

Cirkularitet

Spåra, kvantifiera och optimera cirkulariteten hos använda material, inklusive deras livslängd.

Biologisk mångfald

Mät och rapportera påverkan på biologisk mångfald inom byggnadsmaterialkedjor.

OneClick-LCA_Team02_1

Prata med våra LCA-experter

Lär dig hur One Click LCA kan hjälpa dig att minska inbyggd koldioxid i dina projekt, efterleva standarder och vinna mer affärer.