TILLVERKNING

Skapa EPD:er och designa hållbara produkter

Ta fram EPD:er för att säkra global marknadstillgång och vinn fler affärer. Utforma produkter med lågt koldioxidutsläpp och cirkulär design för att särskilja er från konkurrenten.

software-main-mfg-hero-half-3-65e5e39c90400
FÖRDELAR

Snabba, enkla, skalbara EPD:er

Automatisera livscykelanalysen och skapandet av EPD:er för dina produkter. Uppfyll globala och lokala marknadskrav med skräddarsydda lösningar för efterlevnad. Utnyttja vår strukturerade process och validerade mallar för att lyckas. Skala upp skapandet av EPD:er med import av materialförteckningar och lösningar för EPD-varianter. Identifiera kritiska punkter och alternativ för att minska miljöpåverkan.

software_manufacturing-lifecycle_highlight-square

MJUKVARA

Verktyg för hållbarhet inom tillverkning

Leverera EPD:er och klimatavtryck. Marknadsför och leverera hållbara produkter.

Förhandsverifierad EPD-generator

Skapa enkelt EPD:er för vilken produkt som helst och följ ISO 14040, ISO 14044, EN 15804+A1+A2, ISO21930 och ISO 14025.

EPD-generator

Skapa EPD:er för vilken produkt som helst inom vilken industri som helst. Mjukvaran möjliggör även skapandet av privata EPD:er och beräkningar som överensstämmer med TM65.

Produkters klimatavtryck

Mät och rapportera dina produkters utsläpp från vaggan till graven. Effektivisera beräkningen av klimatavtryck och följ ISO 14040, 14044, 14067, CBAM och EN 15804.

EPD-generator för belysningsarmaturer

Förenkla skapandet av EPD:er för belysningsarmaturer - skräddarsydda datapunkter för armaturer, mallar för material, och ladda in förifylld data för fabriker.

EPD-generator för betongprodukter

Skapa och publicera tredjepartsverifierade EPD:er för betong — fullt i enlighet med globala standarder. Säkerställ marknadsacceptans med produktdata.

FDES för den franska marknaden

Förenkla skapandet av EPD (FDES) för franska regleringskrav — med fransk rapportering och beräkningsutökningar, normativa EPD-mallar och andra lokala anpassningar.

OneClick-LCA_Team02_1

Prata med våra LCA- och EPD-experter

Prata med våra EPD-experter för att lära dig hur du lyckas med dina projekt med One Click LCA.