Certificeringer

Overhold den danske regulering BR18

One Click LCAs nye værktøj LCA i henhold til Bygningsreglementet gør det lettere at overholde den danske regulering BR18.

Hvad er den danske bygningsregulering BR18?

Alle nye bygninger i Danmark, der ansøger om byggetilladelse, skal dokumentere deres miljøpåvirkning over 50 års levetid gennem livscyklusvurderinger (LCA)

Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri, læs mere om de nye danske regler.

industry-enterprise

Nye bygninger over 1000m²

skal overholde grænseværdien på 12 kg CO₂-ækvivalenter /m² /år.

industry-sustainability-expert

Frivillig lavkulstofklasse

hvor grænseværdien er 8 kg CO₂-ækvivalenter /m² /år.

feature-32-datapoints

Dansk generisk database (BR18)

Generiske data fra den danske generiske database (BR18) eller EPD'er kan anvendes til LCA-beregninger.

Hvordan overholder man de danske BR18-regler ved brug af One Click LCA?

One Click LCAs nye værktøj, LCA i henhold til Bygningsreglementet, gør det lettere at overholde reguleringsomfanget, databasens krav og andre reguleringskrav.

industry-engineering

Udfør LCA i henhold til omfanget

A1-A3, B4, B6, C3, C4 og D livscyklusfaser er inkluderet i LCA-analysen Klimapåvirkningen beregnes i enheder af kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år over en periode på 50 år De specifikke regler for arealberegning er inkluderet i analysen.

industry-design

Brug EPD'er for materialer/produkter

Når klimapåvirkningen beregnes, skal EPD'er bruges for hvert materiale eller produkt. One Click LCA integrerer data fra næsten alle tilgængelige EPD-platforme rundt om i verden, inklusive EPD Danmark, Ecoinvent, EPD hub og mere.

local-compensation-methodology

Vælg bæredygtige produkter fra en BR 18-kompatibel database

Ud over EPD'er tillader værktøjet brug af den danske generiske database (BR18), som er baseret på Okobaudat-data. Værktøjet understøtter både EN15804 +A1 og EN15804 +A2 data, hvoraf beregningsreglerne forklares pr. livscyklusfase.

Kapaciteter

Hvorfor bruge One Click LCA til at overholde de danske regler – BR18?

Største LCA-database for byggeri

Brugt i over 170 lande, med mere end 200.000 globale, opdaterede, verificerede, leverandørspecifikke og generiske LCA- og EPD-datapunkter — du kan træffe robuste datadrevne beslutninger.

80+ standarder, f.eks. BR18

Overhold den danske regulering BR18 og alle andre nationale regler, standarder og certificeringer. Du kan også downloade skræddersyede resultater for at sikre overensstemmelse.

20+ BIM- og andre integrationer

Integrér med din eksisterende arbejdsgang via BIM og andre integrationer — eller med API'er for at overføre data problemfrit om bord.

Dækker alle projektets faser

Samarbejd med projektets interessenter i alle faser — inklusive forprojekt, koncept, design og konstruktion. One Click LCA er med dig fra start til slut.

Nem, intuitiv LCA & EPD'er

Klar arbejdsgang og proces til at kvantificere og reducere kulstof i alle dine projektets faser. Sammenhængende, pålidelige dataind- og -udgange.

Resultater skræddersyet til de danske regler

Få nemt alle de resultater, du har brug for for at overholde BR18. Vælg de mest miljøvenlige materialer og gør decabonisering let.

Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri

Klimakravene strammes markant

  • Det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid – altså byggeriernes livscyklusvurdering – vil blive mødt af en markant lavere grænseværdi.

Klimakrav for bygninger (CO2e/m2/år) 2025 2027 2029
Feriebolig under 150 kvm. 4,0 3,6 3,2
Enfamiliehuse, rækkehuse, tinyhouses og ferieboliger over 150 kvm. 6,7 6,0 5,4
Etageboliger 7,5 6,8 6,1
Kontorbygninger 7,5 6,8 6,1
Institutioner 8,0 7,2 6,4
Andet nybyggeri, f.eks. butikker, lagerhaller og parkeringshuse 8,0 7,2 6,4


Flere typer bygninger skal omfattes

  • Uopvarmede bygninger over 50 m2, fx parkeringshuse og lagerbygninger, og ferieboliger vil også skulle leve op til en grænseværdi for CO2e-forbruget.
  • Tilbygninger til bl.a. etageboliger, kontorbygninger og institutioner vil være omfattet af grænseværdien. For enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og feriboliger omfattes tilbygninger over 250 m2.

Selve byggeprocessen skal med i klimaregnskabet

  • Der fastsættes en grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen.

Læs mere om de nye danske klimakrav.

 

OneClick-LCA_Team02_1

Tal med en LCA-ekspert

Planlæg en demonstration for at få hjælp til at løse dine LCA-, EPD- og bæredygtighedsbehov.