Certificeringer

Overhold den danske regulering BR18

One Click LCAs nye værktøj LCA i henhold til Bygningsreglementet gør det lettere at overholde den danske regulering BR18.

Hvad er den danske bygningsregulering BR18?

Alle nye bygninger i Danmark, der ansøger om byggetilladelse, skal dokumentere deres miljøpåvirkning over 50 års levetid gennem livscyklusvurderinger (LCA)

industry-enterprise

Nye bygninger over 1000m²

skal overholde grænseværdien på 12 kg CO₂-ækvivalenter /m² /år.

industry-sustainability-expert

Frivillig lavkulstofklasse

hvor grænseværdien er 8 kg CO₂-ækvivalenter /m² /år.

feature-32-datapoints

Dansk generisk database (BR18)

Generiske data fra den danske generiske database (BR18) eller EPD'er kan anvendes til LCA-beregninger.

Hvordan overholder man de danske BR18-regler ved brug af One Click LCA?

One Click LCAs nye værktøj, LCA i henhold til Bygningsreglementet, gør det lettere at overholde reguleringsomfanget, databasens krav og andre reguleringskrav.

industry-engineering

Udfør LCA i henhold til omfanget

A1-A3, B4, B6, C3, C4 og D livscyklusfaser er inkluderet i LCA-analysen Klimapåvirkningen beregnes i enheder af kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år over en periode på 50 år De specifikke regler for arealberegning er inkluderet i analysen.

industry-design

Brug EPD'er for materialer/produkter

Når klimapåvirkningen beregnes, skal EPD'er bruges for hvert materiale eller produkt. One Click LCA integrerer data fra næsten alle tilgængelige EPD-platforme rundt om i verden, inklusive EPD Danmark, Ecoinvent, EPD hub og mere.

local-compensation-methodology

Vælg bæredygtige produkter fra en BR 18-kompatibel database

Ud over EPD'er tillader værktøjet brug af den danske generiske database (BR18), som er baseret på Okobaudat-data. Værktøjet understøtter både EN15804 +A1 og EN15804 +A2 data, hvoraf beregningsreglerne forklares pr. livscyklusfase.

Kapaciteter

Hvorfor bruge One Click LCA til at overholde de danske regler – BR18?

Største LCA-database for byggeri

Brugt i over 170 lande, med mere end 200.000 globale, opdaterede, verificerede, leverandørspecifikke og generiske LCA- og EPD-datapunkter — du kan træffe robuste datadrevne beslutninger.

80+ standarder, f.eks. BR18

Overhold den danske regulering BR18 og alle andre nationale regler, standarder og certificeringer. Du kan også downloade skræddersyede resultater for at sikre overensstemmelse.

20+ BIM- og andre integrationer

Integrér med din eksisterende arbejdsgang via BIM og andre integrationer — eller med API'er for at overføre data problemfrit om bord.

Dækker alle projektets faser

Samarbejd med projektets interessenter i alle faser — inklusive forprojekt, koncept, design og konstruktion. One Click LCA er med dig fra start til slut.

Nem, intuitiv LCA & EPD'er

Klar arbejdsgang og proces til at kvantificere og reducere kulstof i alle dine projektets faser. Sammenhængende, pålidelige dataind- og -udgange.

Resultater skræddersyet til de danske regler

Få nemt alle de resultater, du har brug for for at overholde BR18. Vælg de mest miljøvenlige materialer og gør decabonisering let.

OneClick-LCA_Team02_1

Tal med en LCA-ekspert

Planlæg en demonstration for at få hjælp til at løse dine LCA-, EPD- og bæredygtighedsbehov.